Skontaktuj się z nami...

Podniesienie kapitałów w MSB.net S.A.

Opublikowane: 2012-05-04

 

 

 

 

 

 


W dniu 26 kwietnia 2012 roku obecni akcjonariusze spółki MSB.net S.A. zaakceptowali treść umowy inwestycyjnej, w wyniku której:
1. nastąpi dokapitalizowanie spółki kwotą 900.000 zł (słownie: dziewięćset tysięcy złotych) poprzez emisję 1.800.000 sztuk nowych akcji po 0,5 zł każda
2. pokrycie akcji nastąpi gotówką
3. zmianie ulegnie nazwa spółki na B2B.net S.A.
4. w 2012 roku spółka będzie operatorem czterech platform utworzonych ze środków własnych i działających pod następującymi logotypami:

                                                                                                                                     
   
Wróć
Aktualności   |   O Firmie   |   Kumulacje   |   Giełda   |   Skontaktuj się z nami...